Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv

Søg billeder

Se emneliste

Udstillinger

Butikken

Om Valby

Om os selv

Søgevejledning

 

 

 

 

Kortfattet gengivelse af Valby’s historie

Begyndelsen:
Så længe der har været menneskelig aktivitet i Danmark har der boet mennesker i Valby-området, fund dokumenterer dette. Det væsentligste der er tilbage i Valby er gravhøjen "Danshøj", resten er enten sløjfet eller spredt på museer.

Der nuværende Valby regnes grundlagt ca. år 900 med en udflyttergaard fra den daværende landsby Solbjerg som start ( Valby = "Byen/huset på sletten". Vigerslev regnes grundlagt i 400-arene ( Vigerslev = Vigars lev = Vigars jord).

Gründer-perioden:
I de følgende århundreder må vi tro at det lille samfund udvikler sig for i 1167 er Valby’s og Vigerslev’s navne nævnt i gavebrevet til bispestolen i Roskilde så der må have været et bysamfund. I de følgende århundreder ser vi Valby og Vigerslev bl a nævnt i "Roskildebispens jordebog" af år 1370, ligesom kongen køber 3 Valbygårde i år 1500. Det var også Valby -bønder der i sin tid dømte Torben Oxe til døden (Dyveke)
Se kort over Valby fra 1795  

Krigenes århundreder:
Valby og Vigerslev har altid været forland for det nærliggende København. Under reformations-krigen (1533-1536 ) måtte Valby lægge ryg til de tropper der blev brugt til Københavns belejring hvilket medførte gårdenes ødelæggelse. Tilsvarende skete under svenskekrigene i 1658, hvor byen havnede i stor armod med ødelagte huse og gårde og udsultede bønder

Rolige århundreder:
Der følger nu nogle århundreder med rolig udvikling for Valby. I 1683 flyttes retstinget fra slottets foged til Tinghøjen i Gladsaxe. Frederiksberg slot påbegyndes i år 1700. I 1721 får Valby kgl. privilegier på handel og Rytterskolen bygges (biblioteket). Kirkeligt lægges Valby og Hvidovre under Frederiksberg kirke i1747. I 1776 blev vejen til Roskilde, der indtil da havde gået gennem Valby, flyttet så den i stedet gik over Frederiksberg Bakke, dette til stor skade for Valby Kro. I 1794 begynder jordudskiftningen, i 1795 ligger skuespilleren James Price på landet i Valby og senere andre fra det københavnske borgerskab. Under Københavns belejring i 1807 ligger der (disciplinerede) skotske tropper i Søndermarken

Udvikling:
Efter Napoleonskrigene kommer Statsbankerotten i 1813. Valby er hønsekræmmernes by. Der kommer fremgang til landet. En vis Christen Jacobsen får i 1826 borgerskab som brygger, bryggeriet flytter senere til Valby. I 1847 kommer der jernbane til det idylliske Valby ( den tids Klampenborg), men der var også ulykker såsom koleraepedemi og gårdbrande især den i 1865, der lagde en stor del af Valby i aske.

En anden udvikling tager efterhånden fart, idet industrien rykker til Valby, eks. "Carl Aller" "Rich’s". "F L Smidth & CO" og "Porcelænsfabriken Norden".

Der er tale om køb af hele bondegårde med tilliggende jorder, Vestre Kirkegård anlægges også på Valbys bondejord. og i 1901 indlemmes Valby og Vigerslev i København.

Det 20 århundrede:
Valby og Vigerslev er i dag bysamfund integreret i det omliggende bymiljø, Valby og Vigerslev har en blanding af enfamilieshuse og etageejendomme, af store industrivirksomheder og mindre do, af grønne områder såsom Damhussøen, Vigerslevparken, Valbyparken og Søndermarken; men Valby og Vigerslev har stadig lidt særpræg fra en svunden tid., især i det centrale område omkring Tingstedet.

 

Vil du vide mere, så anbefaler vi nedenstående til videre fordybelse:

Erslev, Kristian
Valby i gamle dage - og nu : Valby gennem 1000 Aar.
- Dansk byhistorisk Forlag, 1949. - 448 sider : ill.
Den mest omfattende beskrivelse af bydelens historie indtil fra år 1000 til1950.
Litteraturfortegnelse: side 448

Udsholt, Oline
Vigerslev
: landsbyen ved Harrestrupåen / Oline & Oscar Udsholt. - Gislinge : Hansen, cop. 1990. - 215 sider : ill.
Kildehenvisninger: side 196

Tiemroth, Peter
Der var engang et Valby
... : mennesker og miljøer fra en svunden tid. - Valby : Valbybladet, 1984. - 85 sider : ill. Valby Handelsforening 1894 - 17. december - 1934 : et festskrift / ved W. Winkelmann. - Valby : Valby Annoncebureau, 1934. - 170 sider : ill.

Olesen, Peter
Den forsvundne Landsby
: et gammelt fotoalbum fra Valby fortæller / billedtekster Peter Olesen ; fotograferet af J.V. Duurloo (mellem 1890 og 1910) og Poul Pedersen (mellem 1920 og 1925). - Valby : Borgen, 1991. - 64 sider : alle ill.

Jensen, Arne Steen 
Glimt af det gamle Valby
/ Arne Steen Jensen. - Valby : Valby
Lokalhistoriske Selskab og Arkiv, 1998. - 82 sider : ill. 


 

 

 

© 2000 - 2010                          Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv og Valby Bibliotek